SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych

Konkurs ofert na realizację programu promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia
w zakresie nadciśnienia tętniczego”
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń specjalistycznych w zakresie ortopedii oraz świadczeń lekarskich i pielęgniarskich w NPL
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie okulistyki, ortopedii i POZ dla dorosłych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie medycyny rodzinnej i pediatrii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie laryngologii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki i medycyny pracy.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie okulistyki , endokrynologii i świadczeń położniczych.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie okulistyki, otolaryngologii, POZ, NPL i świadczeń pielęgniarskich
Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie osteoporozy i diabetologii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie okulistyki, ortopedii, POZ, NPL oraz badań USG
Konkurs ofert na realizację prac technicznych z zakresu protetyki dla poradni stomatologicznych na terenie dzielnicy Włochy dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs na realizacje programu zdrowotnego „Zdrowy uczeń”
Konkurs ofert na realizację prac technicznych z zakresu protetyki dla poradni stomatologicznych na terenie dzielnicy Włochy dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs ofert na realizację prac technicznych z zakresu protetyki dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs ofert na realizację prac technicznych z zakresu ortodoncji (komercja i NFZ) dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ, NPL, dietetyki i badań USG
Konkurs ofert na realizację specjalistycznych badań okulistycznych dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs ofert na udzielanie śwwiadczeń medycznych w zakresie badań USG, opisów badań RTG i mammograficznych, medycyny rodzinnej
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w POZ dla dorosłych i NPL
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń mgr fizjoterapii w ramach umowy z NFZ oraz świadczeń komercyjnych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie alergologii dla dzieci
Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych w poradni leczenia bólu
Konkurs ofert na świadczenia w ortopedii
Konkurs ofert na realizcję świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania wysokospecjalistycznych badań analitycznych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania wysokospecjalistycznych badań analitycznych dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie ortodoncji, wad postawy, POZ i NPL
Konkurs na realizację programu wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia – 2019