SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie reumatologii, POZ dla dzieci, badań USG i pełnienie funkcji Kierownika CZP.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w ramach umowy zlecenia w zakresie lekarza NPL dla dzieci, lekarza neurologa- wykonywanie i ocena badań EMG, położnej środowiskowo-rodzinnej, koordynowanie szkoły rodzenia.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chirurgii onkologicznej, okulistyki i NPL dla dzieci
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie neurologii, POZ, NPL, opisów badań RTG i mammograficznych oraz Szkoły rodzenia
Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych
Konkurs w zakresie realizacji programu „Zdrowy Uczeń”
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ dla dorosłych i dla dzieci oraz pełnienie funkcji kierownika NPL
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich pod nadzorem
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ dla dorosłych i NPL dla dorosłych i dla dzieci
Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych
Konkurs ofert na specjalistyczne świadczenia medyczne, POZ, NPL, badania diagnostyczne opisy badań RTG i mammograficznych, superwizje
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej
Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń lekarskich
Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki obrazowej (TK/RW) dla pacjentów skierowanych przez poradnie specjalistyczne SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy w ramach diagnostyki onkologicznej
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń Kierownika Nocnej Pomocy Lekarskiej
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medyczny w zakresie neurologii, okulistyki, ginekologii oraz rehabilitacji medycznej
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chirurgii ogólnej
Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu promocji zdrowia „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie opracowania i oceny badań cytologicznych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ i NPL
Konkursu ofert na świadczenie usług medycznych w ramach umowy zlecenia w zakresie porad lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej dla dorosłych w oddziale dziennym rehabilitacji w Przychodni przy ul. Powstańców Śląskich 19
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zlecenia w zakresie porad lekarza specjalisty rehabilitacji dla dorosłych w oddziale dziennym rehabilitacji oraz nadzór merytoryczny nad pracą oddziału dziennego rehabilitacji w Przychodni przy ul. Powstańców Śląskich 19 i w rehabilitacji ambulatoryjnej w Przychodni przy ul. Wrocławskiej 19
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie reumatologii i POZ dla dorosłych
Konkurs ofert na udzielnie świadczeń medycznych w zakresie POZ, NPL, rehabilitacji oraz badań urodynamicznych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w ramach umowy zlecenia w zakresie POZ dla dzieci i usług pielęgniarskich w NPL
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie gastroskopii.
Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie porad lekarza POZ dla dzieci w przychodni przy ul. Czumy 1 oraz porad lekarza NPL dla dzieci w przychodni przy ul. Czumy 1
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ, NPL, laryngologii dla dzieci
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii oraz kolonoskopii i gastroskopii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie opisów badań RTG i mammograficznych oraz NPL
Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii dla dorosłych z poradami w zakresie medycyny pracy
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ dla dorosłych i dla dzieci
Konkurs ofert na realizację świadczeń prac technicznych z zakresu protetyki dla poradni stomatologicznych na terenie Dzielnicy Włochy
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie kolonoskopii i gastroskopii
Konkurs ofert na realizację świadczeń prac technicznych z zakresu protetyki
Konkurs ofert na realizację świadczeń prac technicznych z zakresu ortodoncji (komercja i NFZ) dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie POZ dla dorosłych i dla dzieci
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii i NPL
Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy w zakresie realizacji programu „Zdrowy Uczeń” w roku 2023 w środowisku nauczania i wychowania na terenie Dzielnicy Bemowo.
Konkurs na stanowisko Głównego księgowego
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie Nocnej Pomocy Lekarskiej
Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań okulistycznych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie NPL i POZ dla dorosłych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie NPL dla dzieci
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań urodynamicznych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG narządu ruchu
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych przez zespół wyjazdowy składający się z lekarza medycyny i pielęgniarki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań urodynamicznych i pielęgniarstwa endoskopowego
Konkurs ofert w zakresie psychiatrii , okulistyki, chorób płuc dla dzieci, neurologii, POZ i NPL
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań USG narządu ruchu
Konkurs ofert na realizację badań laboratoryjnych w zakresie bakteriologii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie NPL
Konkurs na realizację programu promocji zdrowia pn.
„Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy
18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w Szkole Rodzenia
Konkurs ofert na świadczenia w zakresie otolaryngologii i POZ dla dorosłych
Konkurs ofert w zakresie świadczeń lekarza okulisty w medycynie pracy oraz preluksacji
Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych w zakresie wysokospecjalistycznych badań analitycznych
Konkurs ofert na świadczenia specjalistyczne w zakresie urologii
Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych w zakresie wysokospecjalistycznych badań analitycznych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie ginekologii i okulistyki
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ i NPL
Konkurs na realizację programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń w 2022 r. na terenie dzielnicy Bemowo
Konkurs ofert w zakresie POZ dla dorosłych
Konkurs ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w przychodni przy ul. gen.M.C.Coopera 5
Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie superwizji
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie stomatologii, pulmonologii, psychiatrii i NPL
Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie kolonoskopii i anestezjologii w pracowni endoskopii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ dla dorosłych i dla dzieci oraz położnej środowiskowo-rodzinnej
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ dla dorosłych
Konkurs ofert na realizację badań histopatologicznych i cytologicznych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie NPL dla dorosłych i fizjoterapeuty
Konkurs ofert w zakresie endokrynologii
Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie psychiatrii
Konkurs na realizację programu promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętnniczego”
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ i NPL
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie NPL
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chirurgii ogólnej
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ i NPL dla dorosłych i dla dzieci
Konkurs oferta na udzielanie świadczeń w zakresie porad specjalistycznych oraz POZ dla dorosłych i dla dzieci
Konkurs fert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w przychodni przy ul. Cegielnianej 8
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa, POZ dla dorosłych i dla dzieci
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie świadczeń mgr fizjoterapii i kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19
Konkurs na realizacje programu zdrowotnego „Zdrowy uczeń”
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie kwalifikacji do szczepień przeciwko Covid-19
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ dla dzieci, NPL i ortopedii
Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie POZ i NPL dla dorosłych i dla dzieci
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie reumatologii, POZ i NPL
Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie POZ , NPL i USG.
Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki obrazowej (TK/RM) dla pacjentów skierowanych przez poradnie
specjalistyczne SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy w ramach diagnostyki
onkologicznej.
Konkurs ofert na realizację programu promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia
w zakresie nadciśnienia tętniczego”
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń specjalistycznych w zakresie ortopedii oraz świadczeń lekarskich i pielęgniarskich w NPL
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie okulistyki, ortopedii i POZ dla dorosłych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie medycyny rodzinnej i pediatrii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie laryngologii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki i medycyny pracy.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie okulistyki , endokrynologii i świadczeń położniczych.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie okulistyki, otolaryngologii, POZ, NPL i świadczeń pielęgniarskich
Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie osteoporozy i diabetologii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie okulistyki, ortopedii, POZ, NPL oraz badań USG
Konkurs ofert na realizację prac technicznych z zakresu protetyki dla poradni stomatologicznych na terenie dzielnicy Włochy dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs na realizacje programu zdrowotnego „Zdrowy uczeń”
Konkurs ofert na realizację prac technicznych z zakresu protetyki dla poradni stomatologicznych na terenie dzielnicy Włochy dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs ofert na realizację prac technicznych z zakresu protetyki dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs ofert na realizację prac technicznych z zakresu ortodoncji (komercja i NFZ) dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ, NPL, dietetyki i badań USG
Konkurs ofert na realizację specjalistycznych badań okulistycznych dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs ofert na udzielanie śwwiadczeń medycznych w zakresie badań USG, opisów badań RTG i mammograficznych, medycyny rodzinnej
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w POZ dla dorosłych i NPL
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń mgr fizjoterapii w ramach umowy z NFZ oraz świadczeń komercyjnych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie alergologii dla dzieci
Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych w poradni leczenia bólu
Konkurs ofert na świadczenia w ortopedii
Konkurs ofert na realizcję świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania wysokospecjalistycznych badań analitycznych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania wysokospecjalistycznych badań analitycznych dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie ortodoncji, wad postawy, POZ i NPL
Konkurs na realizację programu wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia – 2019