SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń specjalistycznych, POZ, badań diagnostycznych, opisów badań RTG i mammograficznych, świadczeń pielęgniarskich i położniczych.

Ogłoszenie o przedłużeniu składania ofert do pobrania TUTAJ

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ

OFERTA anestezjologia do pobrania TUTAJ
UMOWA anestezjologia do pobrania TUTAJ

OFERTA badania kolposkopowe do pobrania TUTAJ
UMOWA badania kolposkopowe do pobrania TUTAJ

OFERTA badania USG echo serca do pobrania TUTAJ
UMOWA badania USG echo serca do pobrania TUTAJ

OFERTA badania USG preluksacyjne do pobrania TUTAJ
UMOWA badania USG preluksacyjne do pobrania TUTAJ

OFERTA badania USG do pobrania TUTAJ
UMOWA badania USG do pobrania TUTAJ

OFERTA ginekologia punkty do pobrania TUTAJ
UMOWA ginekologia do pobrania TUTAJ

OFERTA medycyna pracy do pobrania TUTAJ
UMOWA medycyna pracy do pobrania TUTAJ

OFERTA medycyna rodzinna do pobrania TUTAJ
UMOWA medycyna rodzinna do pobrania TUTAJ

OFERTA nadzór merytoryczny do pobrania TUTAJ
UMOWA nadzór merytoryczny do pobrania TUTAJ

OFERTA opisy badań RTG i mammograficznychy do pobrania TUTAJ
UMOWA opisy badań RTG i mammograficznychy do pobrania TUTAJ

OFERTA ortodoncja do pobrania TUTAJ
UMOWA ortodoncja do pobrania TUTAJ

OFERTA pielęgniarka zabiegowa, środowiskowo- rodzinna do pobrania TUTAJ
UMOWA pielęgniarka zabiegowa do pobrania TUTAJ
UMOWA pielęgniarka środowiskowo- rodzinna do pobrania TUTAJ

OFERTA położna, środowiskowo- rodzinna do pobrania TUTAJ
UMOWA położna, środowiskowo- rodzinna do pobrania TUTAJ

OFERTA POZ dorośli do pobrania TUTAJ
UMOWA POZ dorośli do pobrania TUTAJ

OFERTA POZ dzieci do pobrania TUTAJ
UMOWA POZ dzieci do pobrania TUTAJ

OFERTA psychiatria do pobrania TUTAJ
UMOWA psychiatria punkty do pobrania TUTAJ
UMOWA psychiatria godziny do pobrania TUTAJ

OFERTA specjalistyka godziny do pobrania TUTAJ
UMOWA specjalistyka godziny do pobrania TUTAJ

OFERTA specjalistyka punkty do pobrania TUTAJ
UMOWA specjalistyka punkty do pobrania TUTAJ

OFERTA kardiologia punkty do pobrania TUTAJ
OFERTA preluksacja procedura do pobrania TUTAJ
OFERTA preluksacja punkty do pobrania TUTAJ
OFERTA otolaryngologia z medycyną pracy do pobrania TUTAJ
OFERTA laryngologia do pobrania TUTAJ
OFERTA neurologia do pobrania TUTAJ
OFERTA okulistyka punkty do pobrania TUTAJ

Zobowiązanie dot. recept do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ