SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Coopera 5

Przychodnia przy ul. Coopera 5
Telefony:
Centrala:  22-163-70-00 / adres e-mail: coopera@zozbemowo.pl
Punkt Obsługi Pacjenta:  22-163-70-00
Sekretariat przychodni:  22-163-70-80
Rejestracja dorośli:  22-163-70-00
Rejestracja dzieci:  22-163-70-60
Rejestracja dzieci (chore):  22-163-70-50
Rejestracja specjalistyczna:  22-163-70-45
Rejestracja centrum zdrowia psychicznego:  22-163-70-20
Rejestracja poradni uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia:  22-163-70-46

 

Kierownik przychodni: lek. Katarzyna Ługowska
Z-ca kierownika przychodni: Sylwia Kiełbasińska