SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Ochrona danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy,  01-315 Warszawa, ul. Coopera 5,

•    Kontakt do  Inspektora Ochrony Danych osobowych: odo@zozbemowo.pl,

•    Państwa dane osobowe, są przetwarzane w związku z przesłanką dobra publicznego oraz realizacją ustaw regulujących pracę jednostek lecznictwa publicznego,

•    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do zapewnienia kompletności dokumentacji medycznej,

•    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

•    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

•    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

•    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.