SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Janiszowska 15

Przychodnia przy ul. Janiszowska 15
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00.
Telefony:
Fax: 22 846 56 36
Rejestracja Ogólna: 22 163-71-00
Rejestracja poradni dziecięcej: 22 163-71-00
Poradnia stomatologiczna: 22 167-26-58
Sekretariat przychodni: 22 167-26-45

 

Kierownik przychodni:
 lek. Katarzyna Fliszkiewicz
Z-ca kierownika przychodni:
 Iwona Nastkiewicz