SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Janiszowska 15

Przychodnia przy ul. Janiszowska 15
Telefony:
Fax: 22 846 56 36
Rejestracja POZ, specjalistyka – Punkt Obsługi Klienta: 22 846 09 83, 22 846 42 49
Rejestracja poradni dziecięcej: 22 846 12 56
Poradnia stomatologiczna: 22 371 64 36
Sekretariat przychodni: 22-244-14-54

 

Kierownik przychodni:
 lek. Katarzyna Fliszkiewicz
Z-ca kierownika przychodni:
 Iwona Nastkiewicz