SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Powstańców Śląskich 19

Przychodnia przy ul. Powstańców Śląskich 19

Telefony:
Centrala: 22-167-24-00, 22-664-44-00, 22-664-44-80
Rejestracja ogólna- Punkt Obsługi Pacjenta: 22-167-24-01, 22-167-24-02
Rejestracja poradni dziecięcej: 22-167-24-31, 22-167-24-30
Rejestracja poradni ginekologiczno-położniczej: 22-167-24-20
Poradnia Rehabilitacyjna: 22-167-24-80
Laboratorium: 22-167-24-24
Sekretariat: 22-167-24-45
Fax: 22-166-28-87

 

Kierownik przychodni:
 dr n. med. Joanna Wiwała
Z-ca kierownika przychodni:
 Violetta Foltyniewicz