SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Wrocławska 19

Przychodnia przy ul. Wrocławska 19
Telefony:
Centrala: 22-167-22-00
Punkt Obsługi Pacjenta: 22-167-22-01
Rejestracja ogólna: 22-167-22-02
Rejestracja POZ dzieci: 22-167-22-30, 22-167-22-31
Rejestracja specjalistyczna dla dzieci i dorosłych: 22-167-22-60
Poradnia alergologiczna dla dzieci: 22-167-22-60
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 22-167-22-20
Poradnia Rehabilitacyjna: 22-167-22-81
Sekretariat przychodni: 22-167-22-45

 

Kierownik przychodni:
 lek. Joanna Wośko-Matryba
Z-ca kierownika przychodni:
 –
p.o. z-cy kierownika przychodni: Agnieszka Wawrzyniak