SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

1 Sierpnia 36a

Przychodnia przy ul. 1 Sierpnia 36A
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00.
Telefony:
Rejestracja Ogólna: 22 163-71-00
Rejestracja POZ dla dzieci: 22 163-71-00
Ginekologia: 22 163-71-00
Stomatologia: 22 167-27-58
Rehabilitacja: 22 167-27-80
Sekretariat przychodni: 22 167-27-45

 

Kierownik przychodni: lek. Maria Stasiak
Z-ca kierownika przychodni: Małgorzata Hryc