SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

1 Sierpnia 36a

Przychodnia przy ul. 1 Sierpnia 36A
Telefony:
Rejestracja Ogólna: 22 167-27-00 / 22 167-27-01
Rejestracja POZ dla dzieci: 22 167-27-30
Ginekologia: 22 167-27-20
Stomatologia: 22 167-27-58
Rehabilitacja: 22 167-27-80
Sekretariat przychodni: 22 167-27-45

 

Kierownik przychodni: lek. Maria Stasiak
Z-ca kierownika przychodni: Małgorzata Hryc