SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

1 Sierpnia 36a

Przychodnia przy ul. 1 Sierpnia 36A
Telefony:
Rejestracja Ogólna: 22 846-29-41
Ginekologia: 22 846-86-74
Stomatologia: 22 846-14-36
Rehabilitacja: 22 224-15-07
Sekretariat przychodni: 22-863-00-64

 

Kierownik przychodni: lek. Maria Stasiak
Z-ca kierownika przychodni: Małgorzata Hryc