SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Oferty Pracy

SZPZLO Warszawa Bemowo – Włochy zatrudni:
– lekarzy do Punktów Szczepień p/Covid -19
– neurologów do przychodni przy ul. Czumy 1 oraz Sierpnia 36a
– okulistów dla dorosłych do przychodni przy ul. Czumy 1 i Cegielnianej 8
– lekarzy POZ dla dorosłych
– lekarzy POZ dla dzieci
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 22 638 90 55.

-pielęgniarki POZ
-położne POZ
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 22 163 71 40