SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Oferty Pracy

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy zatrudni pracownika do Sekcji Remontów i Modernizacji.
Obowiązkowe wykształcenie inżynierskie.

Ramowe zadania i obowiązki:
– utrzymanie budynków i pomieszczeń należytym stanie technicznym poprzez
ciągły monitoring stanu technicznego, a w szczególności przeprowadzając przeglądy budowlane;
– ewidencja przeglądów w książkach obiektu budowlanego;
– prowadzenie prac modernizacyjnych oraz remontowych w budynkach Zespołu zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego i sanepidu;
– opracowywanie corocznych planów remontów obiektów;
– zapewnienie nadzoru nad remontem i modernizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
– nadzór nad przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane;
– nadzór nad właściwym przygotowaniem i realizacją robót budowlano-instalacyjnych;
– utrzymanie prawidłowej eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych, instalacji sanitarnej c.o., c.w. oraz sprzętu techniczno-gospodarczego;
– operatywne działanie w przypadku wystąpienia awarii lub stwierdzenia zagrożenia ludzi;
– inne zlecone zadania.

W sprawie pracy proszę kontaktować się z sekretariatem z-ców dyrektora pod nr tel. 22 163 71 42 lub 22 163 71 40.
CV można przesłać na adres: sekretariat.zd@zozbemowo.pl.
_________________________________________________________________________________________________________________

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
zatrudni lekarza stomatologa z I st. specjalizacji do pracy w przychodni przy ul. Janiszowskiej 15.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
email: sekretariat.zd@zozbemowo.pl
telefon: 22 8773690

_________________________________________________________________________________________________________________

SZPZLO Warszawa Bemowo – Włochy zatrudni:

– lekarzy POZ dla dorosłych
– lekarzy POZ dla dzieci
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 22 638 90 55.