SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Oferty Pracy

SZPZLO Warszawa Bemowo–Włochy zatrudni:
– lekarz do pracy w Nocnej Pomocy Lekarskiej w przychodni przy ul. Czumy 1 (dzieci)
– lekarzy POZ dla dorosłych do przychodni przy ul. 1 Sierpnia 36a i ul. Cegielnianej 8;
– okulistów dla dorosłych do przychodni przy ul. Czumy 1 i ul. Cegielnianej 8;
– okulistów dla dzieci;
– lekarzy POZ dla dorosłych;
– lekarzy POZ dla dzieci;
– lekarzy do pracy w Nocnej Pomocy Lekarskiej w przychodniach przy ul. Czumy 1 (dorośli) oraz przy ul. Cegielnianej 8 (dorośli, dzieci);

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 22 638 90 55.