SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Oferty Pracy

SZPZLO Warszawa Bemowo–Włochy zatrudni:
– lekarzy do punktów szczepień p/Covid-19
– lekarzy do mobilnych punktów szczepień p/Covid-19
– neurologów do przychodni przy ul. Czumy 1 oraz Sierpnia 36a
– okulistów dla dorosłych do przychodni przy ul. Czumy 1 i Cegielnianej 8
– lekarzy POZ dla dorosłych
– lekarzy POZ dla dzieci
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 22 638 90 55.