SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Cegielniana 8

Przychodnia przy ul. Cegielniana 8
Telefony:
Rejestracja Dorosłych: 22 863-74-83, 22 863-74-84
Rejestracja Dziecięca: 22 863-87-65, 22 113-90-54
Rejestracja Specjalistyczna:22 863-91-42, 22 371-64-71
Rejestracja pracowni RTG / USG: 22 113 90 52
Ginekologia: 22 863-91-50
Stomatologia: 22 863-91-38
Poradnia Terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu: 22 297-03-50
kom: 538-239-483
Sekretariat: 22 863 72 22

 

Kierownik przychodni:
 lek. Paweł Nowak
Z-ca kierownika przychodni:
 Ewa Mikołajczak