SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Przygotowanie do Badań Laboratoryjnych

Badania laboratoryjne odgrywają podstawową rolę w diagnostyce chorób, monitorowaniu leczenia oraz w profilaktyce. Prawie każda choroba powoduje zmiany we krwi i w moczu a zatem badanie tych materiałów stanowi dobre źródło informacji o stanie organizmu pacjenta.

Poniżej podajemy Państwu procedury przygotowania się do badań laboratoryjnych.

 

Zasady postępowania przed pobraniem krwi

Badanie krwi należy wykonać:

1.        Rano po wypoczynku nocnym.

2.        Na czczo, przynajmniej 12 godzin po ostatnim posiłku.

3.        Zachowując lekkostrawną dietę (w dniu poprzedzającym badanie nie należy nadmiernie jeść ani pić, nie odwadniać i nie głodzić się).

4.        Przed leczeniem lub przed zażyciem leków (nie dotyczy pacjentów, u których odstawienie leków jest przeciwwskazane).

5.        Unikając stresu, nadmiernego wysiłku fizycznego, palenia papierosów, spożywania alkoholu i kofeiny.

6.        Kobiety nie powinny wykonywać analiz w okresie około miesiączkowym.

Powyższe zalecenia nie dotyczą stanów nagłych.

Uwaga: aby wykonać:

  • badanie prolaktyny po metoclopramidzie – należy zgłosić się z lekiem,
  • badanie krzywej wchłaniania żelaza – należy przynieść zalecone przez lekarza tabletki.

 

Zasady prawidłowego pobrania moczu do badania

I. Aby wykonać badanie ogólne moczu należy:

1.        Próbkę moczu dostarczyć w jednorazowym (kupionym w aptece) pojemniku plastikowym.

2.        Mocz pobrać rano, po przerwie nocnej, z pierwszej porcji.

3.        Przed zbiórką moczu umyć narządy moczowo-płciowe.

4.        Bezpośrednio do pojemnika oddać środkowy strumień moczu.

5.        Jeżeli istnieje konieczność oddania moczu do naczynia pośredniego (np. nocnik), zwrócić uwagę, aby mocz nie był zanieczyszczony kałem.

6.        Nie wykonywać badania w okresie okołomiesiączkowym u kobiet.

7.        Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem, szczelnie zamknąć i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium (w ciągu 2 godz.).

8.        U noworodków mocz pobrać do woreczka z taśmą klejącą:

·           po umyciu narządów płciowych i odbytu dziecka wodą z mydłem, przykleić woreczek wokół krocza i sprawdzać zawartość co 10-15 minut,

·           podpisany woreczek umieścić w pojemniku plastikowym i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

 

II. Aby wykonać posiew moczu należy:

1.        Mocz dostarczyć w jałowym pojemniku, zakupionym w aptece.

Uwaga:

Jeżeli są zlecone dwa badania [ogólne badanie moczu i posiew] należy dostarczyć dwa pojemniki z moczem (każda próbka przygotowana według zaleceń).

2.        Mocz pobrać rano po przerwie nocnej z pierwszej porcji.

3.        Umyć ręce oraz narządy moczowo-płciowe wodą z mydłem, a następnie wytrzeć jałowym gazikiem lub nie wycierać.

4.        Oddać środkowy strumień moczu bezpośrednio do pojemnika, który trzeba szczelnie zamknąć nie dotykając wewnętrznej powierzchni wieczka.

5.        Pobraną próbkę przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C, do czasu dostarczenia do laboratorium.

6.        Jeżeli pojemnik zawiera płytkę z podłożem typu Uricult, mocz oddać na obie strony płytki, po czym umieścić ją wewnątrz pojemnika. Płytki nie należy odkładać na jakiekolwiek podłoże i nie dotykać palcami. Pojemnika nie przechowywać w lodówce.

7.        Podpisany imieniem i nazwiskiem pojemnik dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin.

8.        Wykonanie badania wskazane jest przed rozpoczęciem leczenia lub minimum 5 dni po odstawieniu antybiotyku.

 

III. Aby prawidłowo zebrać mocz dobowy należy:

1.        Przygotować czysty pojemnik o pojemności około 2l z podziałką.

2.        Umyć narządy moczowo-płciowe.

3.        Zbiórkę moczu rozpocząć rano od drugiej porcji (pierwszą oddać do ubikacji).

4.        Mocz zbierać do przygotowanego pojemnika przez całą dobę.

5.        Zbiórkę zakończyć następnego dnia pierwszą porcją moczu.

6.        W ciągu całej zbiórki pojemnik z moczem przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C.

7.        Po zakończeniu zbiórki, mocz dokładnie wymieszać , odlać około 50-100 ml do jednorazowego pojemnika plastikowego.

8.        Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem, zapisać ilość moczu oddanego w ciągu doby i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

 

Przygotowanie pacjenta do badania glukozy we krwi

Aby wykonać:

I.                   Badanie glukozy we krwi należy:

1.      zgłosić się rano po wypoczynku nocnym,

2.      na czczo przynajmniej 12 godzin po ostatnim posiłku,

3.      po zachowaniu kilkudniowej diety normo-węglowodanowej.

Uwaga:

na wyniki badań wpływ mają: posiłek, stres, leki o działaniu hiperglikemizującym
(β-blokery, kortykosteroidy, tiazydowe leki moczopędne), wysiłek fizyczny i kofeina.

 

II.                Badanie glukozy na czczo oraz 2 godz. po śniadaniu należy:

1.      zgłosić się o godz. 7:00 na czczo ze śniadaniem,

2.      po pierwszym pobraniu zjeść śniadanie,

3.      na drugie pobranie zgłosić się 2 godziny po zjedzeniu śniadania lub według zaleceń lekarskich.

 

III.             Doustny test tolerancji glukozy (GTT) należy:

1.      zgłosić się o godz. 7:00 ze skierowaniem lekarskim oraz z odważoną w aptece glukozą (75g),

2.      po pobraniu krwi na czczo wypić, w ciągu 5 minut, całą objętość przygotowanego w laboratorium roztworu glukozy,

3.      w ciągu trwania badania nie jeść,

4.      na kolejne pobranie zgłosić się 2 godziny po wypiciu glukozy lub według zaleceń lekarskich.

 

IV.              Przesiewowy test u kobiet w ciąży (GCT) należy:

1.      zgłosić się do godz. 8:00 ze skierowaniem lekarskim oraz z odważoną w aptece glukozą (50g),

2.      po pobraniu na czczo wypić, w ciągu 5 minut, całą objętość przygotowanego w laboratorium roztworu glukozy,

3.      w ciągu trwania badania nie jeść,

4.      na kolejne pobranie zgłosić się 1 godzinę po wypiciu glukozy.

Uwaga

W każdym przypadku w czasie trwania badania należy zachować spokój i pozostawać w pozycji siedzącej – stres i wysiłek fizyczny mają wpływ na wyniki badań.

 

Przygotowanie pacjenta do wymazu bakteriologicznego

1.      Wymaz bakteriologiczny pobierany jest w gabinecie lekarskim.

2.      Przed wymazem z gardła lub jamy nosowo- gardłowej pacjent powinien być na czczo, bez uprzedniego mycia zębów, po przepłukaniu jamy ustnej przegotowaną wodą.

3.      Wymaz z oka powinien być pobrany co najmniej 4 godziny po wprowadzeniu leków przeciwbakteryjnych lub po płukaniu oka.

4.      Materiał pobrany na podłoże transportowe należy przechowywać w temperaturze pokojowej do czasu dostarczenia do laboratorium (maksymalnie do 24 godzin).

5.      Wymaz należy przekazać do laboratorium razem ze skierowaniem lekarskim.

 

Zasady prawidłowego pobrania kału do badania

I.                   Kał – badanie ogólne na pasożyty i krew utajoną

1.      Kał należy dostarczyć w jednorazowym pojemniku plastikowym, zakupionym w aptece.

2.      W pojemniku należy umieścić kilka grudek kału, pobranych z różnych miejsc.

3.      Kał do badania nie może zawierać domieszki moczu, wody z lewatywy czy parafiny.

4.      Wszystkie twory budzące podejrzenie np. fragmenty pasożytów czy śluz należy umieścić w pojemniku (nie płukać wodą).

5.      Podpisany imieniem i nazwiskiem pojemnik należy dostarczyć do laboratorium w godzinach rannych, jak najszybciej od zebrania materiału (kał można przechować w lodówce do następnego dnia).

6.      Zaleca się, aby badania krwi utajonej w kale nie wykonywać w czasie menstruacji, krwawienia z hemoroidów, po spożyciu alkoholu oraz w trakcie leczenia żelazem, salicylanami i innymi lekami, które mogą drażnić przewód pokarmowy.

II.                Kał – posiew

1.      Próbkę kału należy pobrać do jałowego pojemnika ze szpatułką i zaraz po pobraniu szczelnie zamknąć.

2.      Pojemnik należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

3.      Przed dostarczeniem do laboratorium pobraną próbkę kału należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C.

4.      Zaleca się wykonywać badanie przed rozpoczęciem leczenia, a w celu kontroli nie wcześniej niż po 3 dniach od zakończenia leczenia.

 

Zasady prawidłowego pobrania plwociny do badania bakteriologicznego

1.      Plwocinę należy dostarczyć w sterylnym pojemniku zakupionym w aptece.

2.      Materiał należy pobrać rano, na czczo, po uprzednim umyciu zębów i wypłukaniu jamy ustnej przegotowaną wodą.

3.      Do pojemnika należy wykrztusić 1-3 ml plwociny (nie zbierać śliny).

4.      Pojemnik należy zamknąć bezpośrednio po zebraniu materiału, nie dotykając wewnętrznej powierzchni nakrętki.

5.      Pobraną próbkę należy podpisać imieniem i nazwiskiem i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

6.      Materiał można przechować w lodówce nie dłużej niż 1-2 godziny.

7.      Plwocinę należy pobierać przed rozpoczęciem leczenia lub nie wcześniej niż 3 dni po zakończeniu antybiotykoterapii.