SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Szybowcowa 4

Telefony:
Rejestracja Ogólna: 22 167-21-50
Stomatologia : 22 167-21-58
Sekretariat przychodni: 22-167-21-95

 

Kierownik przychodni: lek. Katarzyna Fliszkiewicz
Z-ca kierownika przychodni: Barbara Kobiałka