SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2023

Plando pobrania tutaj
Plan z dn. 16.03.2023do pobrania tutaj
Plan z dn. 19.04.2023do pobrania tutaj
Plan z dn. 10.05.2023do pobrania tutaj
Plan z dn. 14.06.2023do pobrania tutaj
Plan z dn. 19.09.2023do pobrania tutaj
Plan z dn. 19.12.2023do pobrania tutaj