SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2022

 

Plando pobrania tutaj
Plan z dn. 11.02.2022do pobrania tutaj
Plan z dn. 13.05.2022do pobrania tutaj