SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2022

 

Plando pobrania tutaj
Plan z dn. 11.02.2022do pobrania tutaj
Plan z dn. 13.05.2022do pobrania tutaj
Plan z dn. 23.08.2022do pobrania tutaj
Plan z dn. 28.10.2022do pobrania tutaj
Plan z dn. 20.12.2022do pobrania tutaj