SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na realizację specjalistycznych badań okulistycznych dla SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

Ogłoszenie o wyborze oferty do pobrania TUTAJ

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ

Dokumentacja konkursowa do pobrania TUTAJ

Formularz ofert do pobrania TUTAJ