SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług medycznych w ramach umowy zlecenia

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
OFERTA lekarz NPL dla dorosłych, dzieci do pobrania TUTAJ
UMOWA lekarz NPL dla dorosłych, dzieci do pobrania TUTAJ
Kwestionariusz Zleceniobiorcy do pobrania TUTAJ
Oświadczenie Zleceniobiorcy do pobrania TUTAJ
Zobowiązania recepty do pobrania TUTAJ
Umowa o powierzaniu przetwarzania danych do pobrania TUTAJ

Ogłoszenie wyniku konkursu do pobrania TUTAJ