SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń mgr fizjoterapii w ramach umowy z NFZ oraz świadczeń komercyjnych

Rozstrzygnięcie konkursu TUTAJ

Ogłoszenie mgr fizjoterapii do pobrania TUTAJ

Specyfikacja mgr fizjoterapii do pobrania TUTAJ

Oferta do pobrania TUTAJ

Umowa fizjoterapeuta do pobrania TUTAJ

Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ