SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA, POZ DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI

Rozstrzygnięcie konkursu ginekologia i POZ do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta POZ dorośli do pobrania TUTAJ
Oferta ginekologia do pobrania TUTAJ
Oferta POZ dzieci do pobrania TUTAJ
Umowa POZ dorośli do pobrania TUTAJ
Umowa ginekologia do pobrania TUTAJ
Umowa POZ dzieci do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ
Zarządzenie program chuk do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 1 do zarządzenia do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 2 do zarządzenia do pobrania TUTAJ