SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert w zakresie POZ dla dorosłych

Rozstrzygnięcie do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta do pobrania TUTAJ
Umowa do pobrania TUTAJ
Zarządzenie nr 3 do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3 do pobrania TUTAJ
Umowa przetwarzania danych osobowych do pobrania TUTAJ