SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie porad lekarza POZ dla dzieci w przychodni przy ul. Czumy 1 oraz porad lekarza NPL dla dzieci w przychodni przy ul. Czumy 1

Rozstrzygnięcie konkursu do pobrania TUTAJ
Rozszerzenie zakresu konkurs ofert w zakresie NPL do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie w sprawie przedłużenia terminu składania ofert do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta NPL do pobrania TUTAJ
Oferta POZ dzieci do pobrania TUTAJ
Umowa NPL do pobrania TUTAJ
Umowa POZ dzieci do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie recepty do pobrania TUTAJ