SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG narządu ruchu

Rozstrzygnięcie konkursu do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta USG do pobrania TUTAJ
Umowa USG do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ