SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta POZ Dorośli do pobrania TUTAJ
Umowa POZ Dorośli do pobrania TUTAJ
Oferta Lekarz Specjalista do pobrania TUTAJ
Umowa Lekarz Specjalista do pobrania TUTAJ
Oferta Pielęgniarka NPL do pobrania TUTAJ
Umowa Pielęgniarka NPL do pobrania TUTAJ
Oferta Pielęgniarka koordynująca NPL do pobrania TUTAJ
Umowa Pielęgniarka koordynująca NPL do pobrania TUTAJ
Oferta Pielęgniarka Punkt Pobrań do pobrania TUTAJ
Umowa Pielęgniarka Punkt Pobrań do pobrania TUTAJ
Oferta Pielęgniarka Gabinet Zabiegowy do pobrania TUTAJ
Umowa Pielęgniarka Gabinet Zabiegowy do pobrania TUTAJ
Oferta Pielęgniarka Anestezjologiczna do pobrania TUTAJ
Umowa Pielęgniarka Anestezjologiczna do pobrania TUTAJ
Oferta Pielęgniarka Endoskopowa do pobrania TUTAJ
Umowa Pielęgniarka Endoskopowa do pobrania TUTAJ
Oferta Pielęgniarka w Poradni Urazowo-Ortopedycznej do pobrania TUTAJ
Umowa Pielęgniarka w Poradni Urazowo-Ortopedycznej do pobrania TUTAJ
Oferta Położna w Poradni Ginekologiczno – Położniczej do pobrania TUTAJ
Umowa Położna w Poradni Ginekologiczno – Położniczej do pobrania TUTAJ
Oferta Echo Serca do pobrania TUTAJ
Umowa Echo Serca do pobrania TUTAJ
Oferta Próby Wysiłkowe do pobrania TUTAJ
Umowa Próby Wysiłkowe do pobrania TUTAJ
Oświadczenie Umowa Zlecenie do pobrania TUTAJ
Kwestionariusz Zleceniobiorcy do pobrania TUTAJ
Umowa o powierzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie recepty do pobrania TUTAJ
——
Informacja Dyrekcji i Komisji konkursowej do pobrania TUTAJ