SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w ramach umowy zlecenia w zakresie lekarza NPL dla dzieci, lekarza neurologa- wykonywanie i ocena badań EMG, położnej środowiskowo-rodzinnej, koordynowanie szkoły rodzenia.

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta lekarz NPL dla dzieci do pobrania TUTAJ
Umowa lekarz NPL dla dzieci do pobrania TUTAJ
Oferta lekarz specjalista neurolog – wykonywanie i ocena badań EMG do pobrania TUTAJ
Umowa lekarz specjalista neurolog – wykonywanie i ocena badań EMG do pobrania TUTAJ
Oferta położna środowiskowo-rodzinna do pobrania TUTAJ
Umowa położna środowiskowo-rodzinna do pobrania TUTAJ
Kwestionariusz zleceniobiorcy do pobrania TUTAJ
Oświadczenie zleceniobiorcy do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie recepty do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ

Rozstrzygnięcie do pobrania TUTAJ