SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług medycznych w ramach umowy zlecenie

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
OFERTA lekarz NPL dla dorosłych do pobrania TUTAJ
UMOWA lekarz NPL dla dorosłych do pobrania TUTAJ
OFERTA lekarza POZ dla dorosłych do pobrania TUTAJ
UMOWA lekarza POZ dla dorosłych do pobrania TUTAJ
OFERTA Lekarz specjalista chorób metabolicznych do pobrania TUTAJ
UMOWA Lekarz specjalista chorób metabolicznych do pobrania TUTAJ
OFERTA Lekarz specjalista geriatrii do pobrania TUTAJ
UMOWA Lekarz specjalista geriatrii do pobrania TUTAJ
OFERTA Lekarz specjalista onkolog kliniczny do pobrania TUTAJ
UMOWA Lekarz specjalista onkolog kliniczny do pobrania TUTAJ
OFERTA pielęgniarka środowiskowo – rodzinna do pobrania TUTAJ
UMOWA pielęgniarka środowiskowo – rodzinna do pobrania TUTAJ
OFERTA wykonywanie badań elektromigraficznych do pobrania TUTAJ
UMOWA wykonywanie badań elektromigraficznych do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie dot. recept do pobrania TUTAJ
Kwestionariusz Zleceniobiorcy do pobrania TUTAJ
Oświadczenie umowa zlecenie do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ

Wynik ogłoszonego konkursu do pobrania TUTAJ