SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ dla dzieci, NPL i ortopedii

Rozstrzygnięcie do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta POZ dzieci do pobrania TUTAJ
Umowa POZ dzieci do pobrania TUTAJ
Oferta NPL Cegielniana do pobrania TUTAJ
Umowa NPL Cegielniana do pobrania TUTAJ
Oferta ortopedia i traumatologia do pobrania TUTAJ
Umowa ortopedia do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ