SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta rehabilitacja do pobrania TUTAJ
Umowa rehabilitacja do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie recepty do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ
Rozstrzygnięcie konkursu do pobrania TUTAJ