SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki obrazowej (TK/RM) dla pacjentów skierowanych przez poradnie specjalistyczne SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy w ramach diagnostyki onkologicznej.

Ogłoszenie o wyborze oferty do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ