SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie kolonoskopii i gastroskopii

Rozstrzygnięcie konkursu do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
OFERTA kolonoskopia gastroskopia punkty do pobrania TUTAJ
OFERTA kolonoskopia gastroskopia stawka za badanie do pobrania TUTAJ
Umowa do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie recepty do pobrania TUTAJ