SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie stomatologii, pulmonologii, psychiatrii, i NPL

Rozstrzygnięcie do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta NPL dla dorosłych TUTAJ
Umowa NPL dla dorosłych TUTAJ
Oferta NPL dla dorosłych i dzieci TUTAJ
Umowa NPL dla dorosłych i dzieci TUTAJ
Oferta dla stomatologii TUTAJ
Umowa dla stomatologii TUTAJ
Oferta NPL dla dzieci TUTAJ
Umowa NPL dla dzieci TUTAJ
Oferta w zakresie psychiatrii i pulmonologii TUTAJ
Umowa w zakresie psychiatrii TUTAJ
Umowa w zakresie pulmonologii TUTAJ
Umowa przetwarzania danych osobowych do pobrania TUTAJ