SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie porad lekarza psychiatry TUTAJ

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ

Specyfikacja do pobrania TUTAJ

Oferta psychiatria do pobrania TUTAJ

Umowa psychiatria do pobrania TUTAJ

Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ