SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie reumatologii, POZ i NPL

Rozstrzygnięcie do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta POZ dorośli do pobrania TUTAJ
Umowa POZ dorośli do pobrania TUTAJ
Oferta NPL dorosli dzieci do pobrania TUTAJ
Umowa NPL dorośli, dzieci do pobrania TUTAJ
Oferta reumatologia do pobrania TUTAJ
Umowa reumatologia do pobrania TUTAJ
Zarządzenie nr 3/2017 dot programu CHUK do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2017 do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/2017 do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ