SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie reumatologii, POZ dla dzieci, badań USG i pełnienie funkcji Kierownika CZP

 

Ogłoszenie o odwołaniu konkursu do pobrania TUTAJ

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ

Oferta reumatologia do pobrania TUTAJ
Umowa reumatologia do pobrania TUTAJ

Oferta POZ dla dzieci do pobrania TUTAJ
Umowa POZ dla dzieci do pobrania TUTAJ

Oferta badania USG do pobrania TUTAJ
Umowa badania USG do pobrania TUTAJ

Oferta pełnienie funkcji Kierownika CZP do pobrania TUTAJ
Umowa pełnienie funkcji Kierownika CZP do pobrania TUTAJ

Zobowiązanie recepty do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ