SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w ramach umowy zlecenia w zakresie POZ dla dzieci i usług pielęgniarskich w NPL

Wyniki do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta NPL do pobrania TUTAJ
Umowa NPL do pobrania TUTAJ
Oferta POZ do pobrania TUTAJ
Umowa POZ do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie recepty do pobrania TUTAJ
Kwestionariusz zleceniobiorcy do pobrania TUTAJ
Oświadczenie do pobrania TUTAJ