SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii oraz kolonoskopii i gastroskopii

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta kolonoskopia gastroskopia do pobrania TUTAJ
Oferta psychiatria do pobrania TUTAJ
Umowa kolonoskopia gastroskopia do pobrania TUTAJ
Umowa psychiatria do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie recepty do pobrania TUTAJ
Rozstrzygnięcie konkursu TUTAJ