SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chirurgii onkologicznej, okulistyki i NPL dla dzieci

Ogłoszenie o zmianie zakresu konkursu ofert do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie zmiana zakresu do pobrania TUTAJ
Zmieniona Oferta okulistyka do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta okulistyka do pobrania TUTAJ
Oferta NPL do pobrania TUTAJ
Oferta chirurgia do pobrania TUTAJ
Umowa NPL do pobrania TUTAJ
Umowa specjalistyka do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie recepty do pobrania TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do pobrania TUTAJ