SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielnie świadczeń medycznych w zakresie POZ, NPL, rehabilitacji oraz badań urodynamicznych

Rozstrzygnięcie konkursu do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta badanie urodynamiczne do pobrania TUTAJ
Umowa badanie urodynamiczne do pobrania TUTAJ
Oferta NPL do pobrania TUTAJ
Umowa NPL do pobrania TUTAJ
Oferta POZ do pobrania TUTAJ
Umowa POZ do pobrania TUTAJ
Oferta Rehabilitacja do pobrania TUTAJ
Umowa Rehabilitacja do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie recepty do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ
Rozszerzenie zakresu konkursu do pobrania TUTAJ
Oferta POZ Dorośli do pobrania TUTAJ
Umowa POZ Dorośli do pobrania TUTAJ