SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie osteoporozy i diabetologii

Rozstrzygnięcie konkursu do pobrania TUTAJ

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ

Specyfikacja do pobrania TUTAJ

Oferta osteoporoza do pobrania TUTAJ

Umowa osteoporoza do pobrania TUTAJ

Umowa ortopedia do pobrania TUTAJ

Oferta diabetologia do pobrania TUTAJ

Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ