SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń specjalistycznych w zakresie ortopedii oraz świadczeń lekarskich i pielęgniarskich w NPL

Rozstrzygnięcie do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta NPL dorośli, dzieci do pobrania TUTAJ
Umowa NPL dorośli, dzieci do pobrania TUTAJ
Oferta pielęgniarka NPL do pobrania TUTAJ
Umowa pielęgniarka NPL do pobrania TUTAJ
Oferta ortopedia do pobrania TUTAJ
Umowa ortopedia do pobrania TUTAJ
Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych do pobrania TUTAJ