SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A
Zapraszamy na szczepienia p-ko Covid 19 do wszystkich naszych przychodni Bemowo-Włochy – zapisy pod nr 22 163-71-00

Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ

Rozstrzygnięcie konkursu do pobrania TUTAJ

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ

Specyfikacja do pobrania TUTAJ

Oferta POZ dzieci do pobrania TUTAJ

Oferta POZ dorośli do pobrania TUTAJ

Umowa POZ dzieci do pobrania TUTAJ

Umowa POZ dorosli do pobrania TUTAJ

Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ

Zarządzenie 3 do pobrania TUTAJ

Zarządzenie 3 załącznik nr 1 do pobrania TUTAJ

Zarządzenie 3 załącznik nr 2 do pobrania TUTAJ