SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań urodynamicznych i pielęgniarstwa endoskopowego

Rozstrzygnięcie konkursu na badania urodynamiczne do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta badanie urodynamiczne do pobrania TUTAJ
Oferta pielęgniarka do pobrania TUTAJ
Umowa badanie urodynamiczne do pobrania TUTAJ
Umowa pielęgniarka do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ