SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie NPL dla dzieci i dorosłych

Rozstrzygnięcie konkursu do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Rozszerzenie zakresu konkursu do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta NPL do pobrania TUTAJ
Umowa NPL do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie – recepty do pobrania TUTAJ