SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ dla dorosłych

Rozstrzygnięcie konkursu do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
OFERTA lekarz POZ dla dorosłych do pobrania TUTAJ
UMOWA lekarz POZ dla dorosłych do pobrania TUTAJ
Zobowiązania recepty do pobrania TUTAJ
Umowa o powierzaniu przetwarzania danych do pobrania TUTAJ