SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie medycyny rodzinnej i pediatrii

Rozstrzygnięcie konkursu do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie o rozszerzeniu konkursu do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta POZ dzieci do pobrania TUTAJ
Umowa POZ dzieci do pobrania TUTAJ
Oferta medycyna rodzinna do pobrania TUTAJ
Umowa medycyna rodzinna do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ