SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie POZ dla dorosłych

Rozstrzygnięcie konkursu do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ
Oferta do pobrania TUTAJ
Umowa do pobrania TUTAJ
Zarządzenie nr 3 do pobrania TUTAJ
Zarządzenie nr 3 załącznik 1 do pobrania TUTAJ
Zarządzenie nr 3 załącznik 2 do pobrania TUTAJ