SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A
Zapraszamy na szczepienia p-ko Covid 19 do wszystkich naszych przychodni Bemowo-Włochy – zapisy pod nr 22 163-71-00

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zlecenia w zakresie porad lekarza specjalisty rehabilitacji dla dorosłych w oddziale dziennym rehabilitacji oraz nadzór merytoryczny nad pracą oddziału dziennego rehabilitacji w Przychodni przy ul. Powstańców Śląskich 19 i w rehabilitacji ambulatoryjnej w Przychodni przy ul. Wrocławskiej 19

Rozstrzygnięcie do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta do pobrania TUTAJ
Umowa do pobrania TUTAJ
Oświadczenie zleceniobiorcy do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie recepty do pobrania TUTAJ
Umowa o powierzeniu danych osobowych do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ