SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie ginekologii, okulistyki i NPL

Rozstrzygnięcie do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta do pobrania TUTAJ
Umowa do pobrania TUTAJ
Oferta NPL do pobrania TUTAJ
Umowa NPL do pobrania TUTAJ
Umowa przetwarzania danych osobowych do pobrania TUTAJ