SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii i NPL

Rozstrzygnięcie konkursu do pobrania TUTAJ
Wydłużenie terminu składania ofert do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta Psychiatria do pobrania TUTAJ
Umowa Psychiatria do pobrania TUTAJ
Oferta NPL do pobrania TUTAJ
Umowa NPL do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ