SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań urodynamicznych

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta badanie urodynamiczne do pobrania TUTAJ
Umowa badanie urodynamiczne do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań urodynamicznych TUTAJ