SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii dla dorosłych z poradami w zakresie medycyny pracy

Rozstrzygnięcie do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Oferta laryngologia do pobrania TUTAJ
Umowa laryngologia do pobrania TUTAJ
Zobowiązanie dot. recept do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ