SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki i medycyny pracy

Rozstrzygnięcie konkursu TUTAJ
Oferta okulistyka do pobrania TUTAJ
Oferta okulistyka do pobrania TUTAJ
Oferta medycyna pracy do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Umowa o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania TUTAJ
Umowa okulistyka do pobrania TUTAJ
Umowa medycyna pracy do pobrania TUTAJ